VATANDAŞLIK

KPSS VATANDAŞLIK

Maddi Yaptırım Çeşitleri

Maddi Yaptırım Çeşitleri ‘nden bahsetmeden önce Hukuk , sosyal hayatı düzenleyen , uyulmadığı takdirde maddi yaptırımlara kamu gücü ile desteklenmiş kurallardır. Soru Kalıbı : Hukuk kuralları ile diğer kurallar arasındaki tek fark maddi...

Read More
Yargı

Boşluk Kavramı

Boşluk Kavramı ikiye ayrılmaktadır. Kanun içinde oluşan boşluklar ve Hukuk içinde oluşan boşluklar şeklinde.Sık sık denemelerde karşımıza çıkacak bu kavramı...

Yargı

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Ülkemizin en önemli hukuk dallarından biridir . Bu ünitede dikkat etmemiz gereken yaş aralıklarıdır.Buradan genelde sorular karşımıza çıkmaktadır...

Yargı

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku , bir kamu hukuku dalıdır. Kişiler ile devlet arasındaki mali ilişkiyi incelemek ile yükümlüdür.Üç temel ilkesi vardır. Adalet Kanunilik Genellik...

Yargı

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk , insanların toplum halinde huzurlu ve güvende yaşamaları için gerekli olan bir hukuk dalıdır.Medeni Hukukumuz  1 ocak 2002 tarihinde yürürlüğe...

Yargı

Dernek ve Özellikleri

Dernek ve Özellikleri , kişi özel hukukunda yer almaktadır. Kişi Topluluğudur . En az 7 kişiden oluşmalıdır ve üye sayı sınırlaması yoktur.   İnfisah...

Yargı

Anayasada Hak Kavramı

Anayasada Hak Kavramı bireye doğuştan tanındığı ve gelişen şartlara ve günümüz koşullarına göre kendisini korumasında yardımcı olan ayrıcalıklardır.Hakkın...

Yasama

Yasama Organı

Yasama Organı ‘nın yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri 7 asıl 4 yedekten oluşmaktadır.Üyelerin 6 sı Yargıtay , 5 i...