ÜNLEMLER
ÜNLEMLER

ÜNLEMLER

BAĞLAÇLAR
EDATLAR

Ünlemler

Türkçe dersinde sözcük türlerinde bir başlık olan ünlemler, cümle için hitap (seslenme) ya da duygu anlamı taşıyan sözlerdir. Bir diğer tanımla sevinç, acıma, kızma, şaşkınlık, korkma… gibi çeşitli duyguları ve seslenme anlamı verece sözcükleri ifade eden sözlere ünlem denilmektedir.

Hey! Haydi! Eyvah! Arkadaşlar! Off! Ah! Ey! Vah!

Yukarıdaki tanımla beraber ünlemler konusunda değinmemiz gereken bir başlık da ünlemlerin görevleri ve çeşitleridir.

Ünlemlerin Görevleri

  • Hitap Bildirmek (Seslenme): Hey, ey, bre, hu, alo, be hey, anne, gençler, dostlar, Ali….
  • Duygu Belirtmek: Eyvah, tüh, yazık, ne yazık ki, vah vah, oh, uf, of, eh, ah, bravo, aferin, pes, yuh, aaa, eee, ya, yahu, imdat, hayret ….

Ünlem Çeşitleri

1) Asıl (gerçek) Ünlemler: Eh, eyvah, yazık, bravo…

2) Aslında Ünlem Olmadığı Halde Duygu ve Seslenme Anlamı Olan Ünlemler

ÖrneklerTanrım yardım et!

Gençler, geleceğinizi düşünün!

Sen, ayağa kalk!

Yaşasın, zil çaldı!

Anne! Kapıyı aç.

Tüm sözcük türlerinde olduğu gibi ünlem de isim gibi kullanıldığında artık isim olarak görev alır ve ünlem vasfını kaybeder.Ah dediğini duydum. (Ah bir ünlem sözcüğü olmasına rağmen burada isim görevinde kullanılmıştır)

Çocuğun eyvahları…. (Yine isim görevinde kullanıldığında bu sözcük için de ünlem diyemeyiz)

Ünlem konusunda bilmemiz gereken bir diğer nokta da ünlemlerin cümlenin ögeleri içinde değerlendirilmemesidir. İleride işleyeceğimiz cümle ögeleri konusu için aklınızda bulunması gerekir.Tanrım yardım et! (Burada ‘yardım et’ yüklem, gizli özne ise ‘sen’dir. Fakat ünlem olan kelimeyi cümlenin ögeleri içinde değerlendiremeyiz.)

Kpss genel yetenek Türkçe dersindeki Ünlemler konusunu işlemiş olduk. Konu başında da belirttiğimiz gibi bu konunun anlatımı kısadır. Sınavlarda çok fazla çıkmamasına rağmen sözcük türlerinde geçtiği için ve müfredata dahil olan bir konu olduğu için konuyu örneklerle açıklama çalıştık. Bir sonraki Kpss Türkçe konumuz Bağlaçlar olacaktır.

BAĞLAÇLAR
EDATLAR

About the author

kpss

kpss

Add Comment

Click here to post a comment