TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları
TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları

Anayasada Hak Kavramı
Cumhurbaşkanının Görevleri

TBMM Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları ‘nı sırayla inceleyelim.

Soru

 • Bakanlar kurulu sözlü veya yazılı cevaplaması üzerine başbakan ya da bakanlardan bilgi istemek.
 • Devlet sırları veya ticari sırlar soru olarak istenemez.
 • Soru önergesini en az bir milletvekili verebilir.

Genel Görüşme

 • Genel kurulda toplantı yapılmasıdır.
 • Oylama ve rapor hazırlanmaz. Konuşulan her şey orada kalır.
 • 20 milletvekili , bakanlar kurulu , siyasi parti grupları teklifi ile oylama yapılır.
 • Devlet sırrı veya ticari sır için başvurulması yasaktır.

Meclis Araştırması

 • Bakanlar kurulu , siyasi partiden en az 6 kişi , en az 20 milletvekili ile başvuru yapılır.
 • Komisyon tarafından rapor hazırlanır , mecliste okunur.Araştırma sonucu elde edilen rapor gensoruya zemin hazırlar.

 

Gen Soru

 • Siyasi sorumluluğu vardır. (Rütbe düşme , sıfat kaybetme)
 • Tek bilgi edinme ve denetim yöntemi
 • İlgili bakan veya başbakan için verilir.
 • Siyasi parti grupları , 20 milletvekili talep eder.
 • Üye tam sayısının salt çoğunluğu kadar çıkar ise bakanlık düşer.
 • Başbakan için ise hukümet düşer.

 

Meclis Araştırması

 • Cezai sorumluluğu vardır.
 • Bakanın veya başbakanın görevi ile ilgili (1/10) bir salt çoğunluğu oy verir ise yüce divana sevk edilir.
Anayasada Hak Kavramı
Cumhurbaşkanının Görevleri

About the author

kpss

kpss

Add Comment

Click here to post a comment