Genel Yetenek

KPSS Genel Yetenek

FİİLDE ÇATI

Fiilde çatı konusu sözcük türleri içinde işleyeceğimiz son başlıktır. Kpss Türkçe dersinde yer alan fiillerde çatı konusunda öznesine göre fiil çatıları ve nesnesine göre fiil çatıları başlıklarını ele alacağız. Fiilde Çatı Fiilde çatı konusuyla...

Read More
Dil Bilgisi

FİİLLERDE KAYMA

Yapısına göre fiiller ve fiillerde zaman kayması, fiillerde anlam kayması ile fiillerde kip kayması başlıklarını bu bölümdeki Kpss Türkçe dersinde ele alacağız...

Dil Bilgisi

FİİLİMSİLER

Fiilimsiler (Eylemsiler) konusu KPSS Türkçe dersimizdeki bir diğer başlıktır. Bu konuda isim fiil ekleri ve örnekleri, sıfat fiil ekleri, görevleri ve zarf...

Dil Bilgisi

EK FİİL

Ek fiil , diğer bir tabirle ek eylemler, KpssTürkçe dersindeki sözcük çeşitlerinden fiiller konusunun devamı niteliğindedir. Ek eylem konusu içinde, ek eylem...

Dil Bilgisi

FİİLLER

Fiiller konusunda, fiil çeşitleri, fiillerde kip, zaman ve kişi, basit zamanlı fiiller ve bileşik zamanlı fiiller başlıkları örneklerle beraber işlenecektir...

Dil Bilgisi

BAĞLAÇLAR

Bağlaçlar , bağlaç türleri, bağlaçlarla ilgili örneklerin işleneceği bu Türkçe dersi aynı zamanda sözcük türlerinin de devamını oluşturmaktadır. Bir önceki...

Dil Bilgisi

ÜNLEMLER

Ünlemler Türkçe dersinde anlatımı kısa olan konulardan biri olmakla beraber sözcük türleri içinde değerlendirilmektedir. KPSS’de, YGS’de ve diğer sınavlarda...

Dil Bilgisi

EDATLAR

Edatlar (ilgeçler) konusu Kpss Türkçe dersinde işleyeceğimiz bir diğer kelime türüdür. Bu konuda ilgeçlerle ilgili örnekler, belli başlı ilgeçler ve soru...

Dil Bilgisi

Zarflar

Zarflar , diğer adıyla belirteçler KPSS Türkçe konuları içinde yer sözcük türleri başlığı altında işleyeceğimiz bir diğer başlıktır. Bu konuda zarfların...

Dil Bilgisi

Zamirler

Zamirler diğer bir deyişle adıllar, KPSS Türkçe içindeki sözcük türlerinin altında işleyeceğimiz 4. başlık olacak. Zamir çeşitlerinden kişi zamirleri, işaret...