EK FİİL
EK FİİL

EK FİİL

FİİLİMSİLER
FİİLLER
Ek fiil , diğer bir tabirle ek eylemler, KpssTürkçe dersindeki sözcük çeşitlerinden fiiller konusunun devamı niteliğindedir. Ek eylem konusu içinde, ek eylem çeşitleri, kullanım şekilleri örneklerle beraber işlenecektir. Bir önceki konumuz olan fiillerin devamı niteliğinde olan bu konunun ayrıntılarına geçelim.

Ek Fiil (Ek Eylem) ve Çeşitleri

Eylemlere gelerek onları bileşik zamanlı (iki zamanlı), isimlere gelerek onları yüklem yapan eklerdir. Ek fiil ektir, sözcük değildir. Ek fiil çeşitleri 2 ana başlıkta toplanmaktadır.

1) Fiillere gelen ek fiil: Bileşik zaman ekleridir. (idi, imiş, ise)

ÖrneklerSorduysam

Demişti

Görmüşse

Görmüştü

2) İsim soylulara gelen ek fiil: İsim soylu sözcükleri yüklem yapan eklerdir. Ayrıca ‘ise’ olarak isim soyluya gelir ve koşul anlamı verir.

ÖrneklerAli’dir

Evdeyse

Hastayım

Mutluysa iyidir.

Biz genciz bu nedenle dinciz.

Bir zamanlar buradaydık.

İsim soylulara gelen ek fiilin 4 şekli vardır:

  • Ek Fiilin Hikayesi: Di’li geçmiş zamanla oluşur. (-idi)
ÖrneklerÇalışkandık

Bendim

  • Ek Fiilin Rivayeti: Miş’li geçmiş zamanla oluşur. (-imiş)
Örneklerİyiymişim

Zormuş

Vefasızmışsın

Huzurluymuşlar

  • Ek Fiilin Şartı: (ise)
ÖrneklerSınav yarınsa gelir.

Sensen sevinirim.

O da benim gibiyse.

  • Ek Fiilin Geniş Zamanı: (-im, -sin, -dir, -iz, -siniz, -dirler)
Örneklerİyiyim

İyisin

İyisiniz

İyidir

İyidirler

Ek fiilin geniş zamanının 3. tekil kişi eki (-dir) çoğu zaman söylenmez ama varlığı bellidir.Burası güzel (dir)

Adı Kezban (dır)

Ek eylemin geniş zamanının 3. tekil kişi zamanı (-dır), kesinlik ya da olasılık anlamları için bazı fiillerde görülür.Şimdi uyuyordur. (Ek fiil olasılık anlamı katmış)

Ders bitmiştir gidebilirsiniz. (Ek eylem burada ise kesinlik anlamı katmış)

Yarın gelecektir. (olasılık anlamı)

İsim soylu sözcüklerin ek eyleminin olumsuz biçimi ‘değil’ sözcüğüdür.Güzeldir => Güzel değildir.

Pahalıymış => Pahalı değilmiş.

Kpss Türkçe dersindeki isim soylu sözcükere gelen ek eylemlerle belirteceğimiz bir diğer nokta da, fiilimisilerin de isim soylu sözcük olmalarıdır. Bu nedenle de isim soylu sözcüklere gelen ek eylemleri alırlar. (Fiilimsilerle ilgili konumuz ek fiilkonusundan sonra gelmektedir.)

ÖrneklerBulanlarmış (Buradaki ‘Bulanlar’ kelimesi fiilimsi ve isim soylu yüklemdir ve ek eylem almıştır.)

Çalışmaktır. (Aynı şekilde buradaki ‘Çalışmak’ kelimesi de fiilimsi ve isim soylu yüklemdir ve ek eylem almıştır.)

Kpss genel yetenek Türkçe dersindeki Ek Fiil konusunu ve bu konuya ait ek eylem çeşitlerini inceledik. Bir sonraki Türkçe konumuz Fiilimsiler olacaktır.

FİİLİMSİLER
FİİLLER

About the author

kpss

kpss

Add Comment

Click here to post a comment